Politikamız

Kalite Politikamız

Şişeler ve kavanozlar için metal kapak üreten, Konbaş’ın kalite politikası, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, rekabet koşulları içinde müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini yerine getirmek ve sürekli iyleştirme sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için stratejilerimiz;

• Tüm KONBAŞ çalışanları olarak el ele vermek,
• Kaliteye öncelik vermek ve kaliteyi sürekli geliştirmek,
• Kalite için insan faktörüne önem vermek, eğitimi ön planda tutmak,
• Kaliteli mamul için, kaliteli hammadde ve yardımcı malzemeyi kullanmak,
• Yüksek kaliteye ulaşabilmek için, teknolojik gelişmeleri takip edip, uygulamak,
• Verimliliği arttırarak maliyeti iyileştirmek.

KONBAŞ çalışanları olarak, TÜRKİYEDE SADECE KONUSUNDA İLK OLMAKLA DEĞİL KALİTEDE DE İLK OLMAKLA ÖVÜNÜYORUZ.Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikamız

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, rekabet koşulları içinde şişeler ve kavanozlar için metal kapak üreten KONBAŞ’ın yapabilirliğini dikkate alarak oluşturulan entegre yönetim sistemi politikasını hayata geçirmek tüm yönetim kademeleri ve çalışanların ortak sorumluluğudur.

Politikamızı etkin olarak hayata geçirmek için, yasal gereklilikleri ve müşterilerimizin isteklerini karşılayan entegre yönetim sistemini kurup, sürekli iyileştirerek işleteceğiz.

KONBAŞ EYS politikasını tüm çalışanlarına duyuracak toplumla paylaşıma ve kamuoyu görüşüne açık tutacaktır.

KONBAŞ EYS politikasının temel esasları aşağıda sıralanmıştır;

• Ürünlerimizle ilgili yasal gereklere ve müşteri şartlarına uymak,
• İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve gıda konusundaki Ulusal Mevzuata ve Entegre Yönetim Sistemi standartlarına uymak.
• Çalışanlarımızın kalite, çevre, iş güvenliği ile gıda hijyeni bilinçlerini sürekli yüksek tutmak
• Kirliliği önlemek için, geri dönüşümlü ambalaj ve malzeme kullanımına önem vermek ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini, uygun şekilde bertarafını sağlamak,
• Enerji ve doğal kaynakları mümkün olan en az tüketim oluşturacak yöntemle kullanmak,
• Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak veya etkilerini en aza indirecek kontrol sistemlerini kurmak,
• Tüketici sağlığını etkileyebilecek, gıda hijyenini bozacak olumsuzlukları önlemek ve/veya kontrol altında tutmak
• Acil durumlar için hazırlıklı olmak ve risklerini en aza indirmek,
• Tedarikçilerimizi, taşeronlarımızı ve ziyaretçilerimizi kanunlara, KONBAŞ’ın Entegre Yönetim Sisteminin yöntem ve ilkelerine uymaları konusunda teşvik etmek.

Bu doğrultuda, gerek KONBAŞ çalışanları, gerekse tedarikçimizden müşterimize kadar tüm paydaşlarımızın üzerine düşen görevleri tam ve eksiksiz yapması için gereken işbirliğini sağlayacağız.